Contractul de inchiriere

Conform Legii nr. 114/ 1996 - LEGEA LOCUINTEI, inchirierea locuintelor se face pe baza acordului dintre proprietar si chirias, consemnat prin contract scris, care se va inregistra la organele fiscale teritoriale si va cuprinde: adresa locuintei, suprafata locativa si dotarile, suprafata curtilor si a gradinilor, valoarea chiriei, modul de plata si regulile de modificare a acesteia, suma platita in avans, obligatiile partilor privind folosirea si intretinerea spatiilor inchiriate, inventarul obiectelor si al dotarilor, data intrarii in vigoare si durata contractului, scopul inchirierii, persoanele care vor locui/ desfasura activitate in spatiul inchiriat, alte clauze convenite de catre parti.