Termeni de utilizare/ Protectia datelor cu caracter personal

Citiţi cu atenţie termenii şi condiţiile de utilizare prezentate mai jos! Accesând site-ul www.imobiliare-sibiu.com vă declaraţi de acord cu termenii şi condiţiile de utilizare prezentate mai jos. În cazul în care nu sunteţi de acord vă rugăm nu utilizaţi www.imobiliare-sibiu.com! 

 

Scopul site-ului: 

S.C. Piedra s.r.l. /Inteprindetea Individuala Ciurea Gabriela Agenția Imobiliară Piedra menţin si operează site-ul www.imobiliare-sibiu.com pentru prezentarea serviciilor sale, pentru preluarea ofertelor si cererilor introduse on-line de potenţialii clienţi şi pentru a prezenta ofertele şi cererile imobiliare disponibile în vederea tranzacţionării. De asemenea veţi putea găsi informaţii din domeniul imobiliar. 

 

Accesarea site-ului: 

Pentru accesarea în condiţii optime a site-ului vă recomandăm utilizarea browserelor de internet MicrosoftŽ Internet Explorer versiunea 6.0 sau ulterioară sau NetscapeŽ versiunea 7.0 sau ulterioară. Rezoluţia minimă recomandată este 800 x 600 pixeli. Numărul de culori minim recomandat: 65536 (High Color). Este necesar să aveţi activat JavaScript. Pentru utilizarea anumitor componente ale site-ului aveţi nevoie de plugin-ul MacromediaŽ Flash™ versiunea 5.0 sau ulterioară. Pentru a putea vizualiza detaliile ofertelor imobiliare este necesar ca browserul dumneavoastră web să permită deschiderea de ferestre de tip pop-up.

Sunt interzise în mod expres: accesarea site-ului de către dispozitive sau programe automate sau copierea manuală, dezasamblarea sau analizarea conţinutului site-ului precum şi folosirea linkurilor către www.imobiliare-sibiu.com prin care conţinutul acestuia apare deformat sau incomplet.

Orice tentativă de acces neautorizat asupra site-ului www.imobiliare-sibiu.com şi orice încercare de fraudă va fi raportată autorităţilor competente. 

 

Utilizarea conţinutului: 

Puteţi utiliza www.imobiliare-sibiu.com în conformitate cu scopul acestuia. Nu vă este permisă copierea, reproducerea, transmiterea sau distribuirea materialelor de pe site-ul www.imobiliare-sibiu.com, indiferent de modalitate, fără permisiunea scrisă a companiilor SC Piedra s.r.l/ Inteprindetea Individuala Ciurea Gabriela Agenția Imobiliară Piedra. Conţinutul site-ului www.imobiliare-sibiu.com este protejat de legea 8/1996 privind dreptul de autor. Anumite imagini sau materiale pot constitui sau conţine mărci înregistrate, mărci de comerţ sau copyright-uri ale unor alte persoane sau companii. 

 

Utilizarea informaţiilor: 

Cu toate că SC Piedra s.r.l. /Inteprindetea Individuala Ciurea Gabriela Agenția Imobiliară Piedra depun eforturi pentru obţinerea şi furnizarea de informaţii acurate în domeniul imobiliar, nu garantează pentru faptul că informaţiile si opiniile prezentate pe acest site sunt corecte sau complete. Informaţiile şi opiniile prezente pe acest site vă sunt furnizate doar pentru uz personal şi scopuri informaţionale, ele putând fi schimbate fără aviz prealabil. Informaţiile prezentate pe acest site vă sunt furnizate pe principiul "aşa cum sunt", "aşa sunt disponibile". Nici o informaţie sau opinie prezentată pe acest site nu trebuie să fie interpretată ca o recomandare sau să stea la baza deciziei dumneavoastră de a vinde, cumpăra, închiria, realiza/nu realiza o tranzacţie imobiliară sau face/nu face o investiţie de orice natură. 

SC Piedra s.r.l. /Inteprindetea Individuala Ciurea Gabriela Agenția Imobiliară Piedra nu oferă prin intermediul acestui site consultanţă investiţională, juridică, fiscală sau de orice natură. Este indicat să solicitati sfaturi profesionale şi de specialitate înainte de a lua o decizie de investiţie. 

 

Date personale: 

SC Piedra s.r.l./Inteprindetea Individuala Ciurea Gabriela Agenția Imobiliară Piedra nu colectează date personale prin intermediul acestui site, decât în cazul în care dumenavoastră ni le oferiţi în mod voluntar şi în deplină cunoştinţă de cauză. Exemple de date personale: numele, adresa, numarul de telefon, adresa de e-mail. Aceste date personale pot fi folosite de noi pentru a vă putea identifica şi contacta în legătură cu cererea sau oferta dumneavoastră imobiliară (pentru a confirma primirea precum şi pentru a stabili eventuale vizionări). Furnizându-ne aceste date ne daţi în mod implicit acordul de a le folosi pentru a vă trimite oferte/cereri imobiliare în legătură cu cererea/oferta dumneavoastră imobiliară, conform fisei Gdpr . SC Piedra s.r.l. /Inteprindetea Individuala Ciurea Gabriela Agenția Imobiliară Piedra nu vinde şi nu oferă datele dumneavoastră personale unor terţe persoane. În conformitate cu legea 677/2001, la cererea dumneavoastră expresă vom şterge informaţiile cu privire la dumneavoastră. 

PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

SC PIEDRA S.R.L/ Inteprinderea Individuala Ciurea Gabriela Agenția Imobiliară Piedra  tratează cu responsabilitate protecția datelor dumneavoastră cu caracter personal și aplică cu strictețe legislația în vigoare.
 
 
 Mai jos vă prezentăm politica noastră cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, care vă oferă posibilitatea de a vă informa cu privire la protecția pe care v-o garantăm și scopul colectării datelor cu caracter personal.  
 
În calitate de persoană împuternicită (Servicii imobiliare), din perspectiva Regulamentului, procesăm doar datele cu caracter personal pe care dumneavoastră le-ați stabilit, pentru timpul indicat și în scopurile impuse de dumneavoastră ca utilizator. Vă asigurăm că datele dumneavoastră sunt în siguranță, rămân proprietatea dumneavoastră și sunt stocate doar pe servere din Romania. Sistemul de back-up este foarte bine securizat.
1. Operatorul datelor dumneavoastră cu caracter personal este compania SC PIEDRA SRL/Inteprinderea Individuala Ciurea Gabriela Agenția Imobiliară Piedra, adresele de corespondență fiind Ciureagabrielasibiu@yahoo.com sau anunt@imobiliare-sibiu.com. 
 
2. Începând cu data de 25 mai 2018, puteți contacta responsabilul cu protecția datelor cu caracter personal la următoarele adrese de e-mail: ciureagabrielasibiu@yahoo.com sau anunt@imobiliare-sibiu.com . 
 
3. Scopul prelucrării datelor cu caracter personal se rezumă la desfășurarea activității de furnizare a serviciilor imobiliare. Vom prelucra datele cu caracter personal într-o manieră conformă cu Regulamentul EU 2016/679; temeiul legal fiind încheierea și executarea contractului în cazul colaborării cu firma noastra  (conform Art. 6 alin. (1) lit. (b), din GDPR).
 
4. Datele cu caracter personal prelucrate includ numele, prenumele, adresa, numărul de telefon, adresa de e-mail, CNP, seria și numar buletin și toate detaliile imobiliare de cumparare/ vanzare , inclusiv documente juridice legate de proprietățile imobiliare transmise către subscrisa.
 
5. Datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi prelucrate de alte entități desemnate de SC PIEDRA SRL/ Inteprinderea Individuala Ciurea Gabriela Agenția Imobiliară Piedra să prelucreze datele în numele și pe seama sa. Cu toate acestea, SC PIEDRA SRL/ Inteprinderea Individuala Ciurea Gabriela Agenția Imobiliară Piedra rămâne operatorul datelor dumneavoastră. Astfel, este posibil sa transmitem datele către autorități publice, consultanți externi, împuterniciți către care am externalizat furnizarea anumitor servicii din Romania sau din afara ei sau a Uniunii Europene/Spațiului Economic European, asigurându-ne însă întotdeauna că instituim garanții adecvate pentru protejarea datelor (spre exemplu, clauze contractuale de confidențialitate și de protecție a datelor).
 
6. Datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi păstrate și prelucrate pentru o perioadă necesară pentru a atinge scopul prelucrării. 
 
7. Pentru prelucrarea contractelor , durata prelucrării va varia în funcție de perioada contractuală agreată de părți. Pentru îndeplinirea anumitor obligații legale durata prelucrării variază și ea în funcție de obligația legală incidentă. Începând cu data de 25 mai 2018, informații despre durata prelucrării datelor dumneavoastră pot fi obținute la următoarele adrese de e-mail: ciureagabrielasibiu@yahoo.com sau  anunt@imobiliare-sibiu.com .
 
8. Aveți dreptul de a cere operatorului accesul la datele dumneavoastră cu caracter personal, de a le rectifica, șterge sau limita prelucrarea, precum și dreptul ca acestea să nu fie prelucrate sau transferate. De asemenea, aveți dreptul la portabilitatea datelor, în anumite condiții.
 
9. Cu excepția cazului în care datele sunt necesare pentru a ne conforma unor obligații legale, transmiterea datelor cu caracter personal este voluntară, dar refuzul de a le furniza (cum ar fi nume, prenume și adresă) vă va împiedica să va putem promova imobilul sau sa va ajutam in cautarea unui imobil .
 
10. Aveți dreptul la portabilitatea datelor – în anumite condiții puteți primi datele personale pe care ni le-ați furnizat, într-un format care poate fi citit automat sau se poate solicita ca respectivele date să fie transmise altui operator;
 
11. De asemenea, aveți dreptul de a vă retrage oricând consimțământul cu privire la prelucrarea datelor personale. Acest lucru nu vă va afecta legalitatea prelucrării datelor cu caracter personal înainte de a vă retrage consimțământul.
 
12. Aveți dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere a prelucrării datelor în cazul în care considerați că v-au fost încălcate drepturile.
 
Lista tuturor drepturile dumneavoastră odată cu adoptarea și implementarea GDPR
 
 
 
Prin urmare, în calitate de client al lui SC PIEDRA SRL /Inteprinderea Individuala Ciurea Gabriela Agenția Imobiliară Piedra aveți următoarele drepturi: 
 
Dreptul la informare- puteți solicita informații privind activitățile de prelucrare a datelor dvs. personale;
Dreptul la rectificare- puteți rectifica datele personale inexacte sau le puteți completa;
Dreptul la ștergerea datelor ("dreptul de a fi uitat") - puteți obține ștergerea datelor, in cazul în care prelucrarea acestora nu a fost legală sau în alte cazuri prevăzute de lege;
Dreptul la restricționarea prelucrării- puteți solicita restricționarea prelucrării in cazul in care contestați exactitatea datelor, precum si în alte cazuri prevăzute de lege;
Dreptul de opoziție- vă puteți opune în special, prelucrărilor de date care se întemeiază pe interesul nostru legitim;
Dreptul la portabilitatea datelor- puteți primi, în anumite condiții, datele personale pe care ni le-ați furnizat, într-un format care poate fi citit automat sau puteți solicita ca respectivele date sa fie transmise altui operator;
Dreptul de a depune plângere- puteți depune plângere fată de modalitatea de prelucrare a datelor personale la Autoritatea Natională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter PersonalDreptul de retragere a consimțământului– in cazurile in care prelucrarea se intemeiază pe consimțământul dvs., acesta poate fi retras oricând. Retragerea consimțămânțului va avea efecte doar pentru viitor, prelucrarea efectuată anterior retragerii rămânând in continuare valabilă;
Dreptul de a nu fi supus unor decizii automate sau profilare suplimentare aferente deciziilor automate: puteți cere și obține intervenția umană cu privire la respectiva prelucrare sau vă puteți exprima propriul punct de vedere cu privire la acest tip de prelucrare.
Vă puteți exercita aceste drepturi, fie individual, fie cumulat, foarte ușor, prin simpla transmitere a unei solicitări la adresele de e-mail : ciureagabrielasibiu@yahoo.com sau anunt@imobiliare-sibiu.com.

 

 

Garanţie: 

Informaţiile prezentate pe site-ul www.imobiliare-sibiu.com vă sunt furnizate fără nici o garanţie, expresă sau implicită. Nu garantăm acurateţea, cât de adecvate, cât de actuale, cât de complete sau oportune sunt informaţiile şi materialele prezentate, precum nici folosirea fără erori a site-ului. Nu declarăm şi nu garantăm că site-ul va fi disponibil sau că va îndeplini cerinţele dumneavoastră, că accesul va fi neîntrerupt, că nu vor fi întârzieri, căderi, erori, omisiuni sau pierderi de informaţii transmise sau că defecţiunile vor fi remediate. SC Piedra s.r.l/ Inteprindetea Individuala Ciurea Gabriela Agenția Imobiliară Piedra nu acordă nici o garanţie că materialele din acest site sunt corecte, exacte sau de încredere. 

 

Declinarea Responsabilităţii: 

În nici o circumstanţă, incluzând (fără limitări) neglijenţa, SC Piedra s.r.l. /Inteprindetea Individuala Ciurea Gabriela Agenția Imobiliară Piedra nu poate fi facută responsabilă pentru orice pierdere sau pagubă, incluzând (fără limitări) orice pagube directe, speciale, indirecte sau rezultante legate de accesarea şi utilizarea aestui site. SC Piedra s.r.l. /Inteprindetea Individuala Ciurea Gabriela Agenția Imobiliară Piedra nu va fi raspunzătoare în nici o împrejurare - incluzând, dar nelimitându-se la neglijenţă - de nici o daună specială sau rezultată din utilizarea sau din inabilitatea de a utiliza materialele din acest site. 

 

Informaţii generale: 

Ne rezervăm dreptul sa schimbăm/revizuim oricând şi fără preaviz aceşti termeni şi condiţii. Continuând să folosiţi de acest site dupa ce termenii şi condiţiile schimbate/revizuite au fost prezentate pe site sunteţi în mod automat de acord cu termenii şi condiţiile schimbate/revizuite. 

Acest site foloseste cookies pentru oferirea serviciilor sale. Continuarea navigarii implica acceptarea lor. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

  I accept cookies from this site.
EU Cookie Directive Module Information